Tapu Sicil Müdürlüğü İlçe Halk Kütüphanesi binasının zemin katında 1 Müdür, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Kadastro Teknisyeni, 1 Arşiv Memuru, 1 Daimi İşçi ve 1 4/C’li personel ile hizmet vermektedir. Kurum hizmet binasında 2011 Kasım-Aralık aylarında bina tadilat ve tefrişat işlemleri tamamlanmıştır.