İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
 
 

YÜRÜTÜLEN GÖREVLER:

Görevin Tanımı:Kişinin doğumundan ölümüne kadar kamu düzeni açısından önem arzeden ve hukuki sonuç doğuran her türlü nüfus olayının kayıt edilmesi,muhafaza edilmesi ve bunlara ilişkin bilgilerin istatistiki amaçla toplanması,gerektiğinde tasnif edilerek değerlendirilmesine ilişkin işlemlerin tümüne birden “Nüfus Hizmeti”denir.

Devlet ile fert arasındaki temel ilişki “Vatandaşlık Bağı” kurulması ile gerçekleşmektedir.Kamu Yönetimi kişinin toplum içinde bireysel olarak tanımlanmasına esas olan kimlik,aile bağları ve vatandaşlık durumuna ilişkin verileri bilmek zorundadır.Bütün bu bilgileri sağlayan resmi kayıtların oluşturulması,korunması,güncellik ve sürekliliklerinin sağlanması Nüfus Ve Vatandaşlık Hizmetlerinin kapsamını çizmektedir.

Nüfus Hizmetleri,uzun yıllarca süren,tarama,kodlama,veri giriş formlarına geçirme ve bu formları bilgisayarlara yüklemenin sonunda “MERNİS PROJESİ”(Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) 2002 yılı sonu itibariyle On-Line çalışma sistemine geçmiştir.

2000 yılından bu yana bilgisayar sistemi ile kayıtlar üzerindeki çelişkiler ortaya çıktıkça asıl kayıtlara(arşiv belgeleri)dayanarak hatalar düzeltilmiş ve artık bugün sıfıra yakın hata ile işlemler yürütülmektedir.Ancak Kağıt ortamındaki kütükler işlemden kaldırılmamış, hizmetin güvenliği bakımından bilgisayar kayıtlarına işlenen tüm tesciller aynı zamanda kağıt ortamındaki kütüklere de işlenmeye devam edilmektedir.

 

İlçe Nüfus Müdürlüğünün Görevleri:

Görev bölgesi içinde,Nüfus Hizmetlerinin mevzuata uygun,düzgün yürütülmesini,nüfus kütüklerinin eksiksiz,düzenli ve sürekli bir biçimde tutulmasını sağlamak,bu amaçla gerekli tedbirleri almak ve uygulamaktır.

Başlıca Nüfus Olayları;

1-Doğum

2-Evlenme

3-Boşanma

4-Diğer Olaylar(Tanıma,Evlat edinme,Nesebin reddi,bulunmuş çocuk,tespit kararları,ve benzeri)

5-Kayıt Düzeltme(Ad,soyad,baba adı,doğum yeri ve başka kişisel bilgilerdeki düzeltmelere dair mahkeme kararları)

6-Ölüm olup,

Bunların dışında kişilere,kurumlara ve kuruluşlara bilgi ve belge vermek(Nüfus kayıt örneği,yerleşim yeri belgesi,yazışmalar gibi),bilgisayara işlenen tescilleri kağıt ortamındaki kütüklere işlemek,vatandaşlara nüfus ve uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart düzenlemek,varsa güncelleme ve düzeltmeleri yapmak,talep eden vatandaşlara evlenme ehliyet belgesi ve çok dilli belgeler düzenleyip vermek,vatandaşların adres değişikliği beyanlarını almak,noterlerden gelen vasiyet bildirimleri işlemek,konsolosluklardan gelen vatandaşların kişisel hal olaylarına ilişkin formları işleme almak,konsolosluklar,İl Müdürlüğümüz ve diğer kurumlar ile yazışmaları yapmak olarak sayılabilir.

 

KADRO VE PERSONEL DURUMU:

Müdürlüğümüzde 1 adet Müdür,5 adet V.H.K.İşletmeni,1 adet Hizmetli kadrosu mevcut olup,bu kadrolardan Hizmetli kadrosu boştur.

Müdürlüğümüze 1 adet Şef kadrosu tahsisi ile boş olan Hizmetli kadromuzun doldurulması hizmeti rahatlatacaktır.

Bunlardan başka; İlçemizde 6 adet mahalle, 27 adet köy,1 adet belediye bulunmaktadır,Bu idari birimlere ait  69 adet nüfus kütüğü mevcuttur. Köy muhtarlarına ve belediye evlendirme memurlarına 2014 yılında hizmet içi eğitim verilmiş, bu yıl sonuna doğru belirlenmiş takvim içinde tekrar verilecektir.

Köy Muhtarlarına İlimiz Valiliğince bilgisayar temin edilmesinden sonra güvenli internet bağlantısı yapabilen muhtarlardan 20 adedinin Müdürlüğümüzce Şifreleri oluşturularak Kimlik Paylaşım Sistemi KPS ye bağlanması sağlanmış,kalanlarında bağlanmasının vatandaşa daha hızlı hizmet verebilmek açısından önemli olduğu eğitim toplantılarında kendilerine anlatılmıştır.KPS ye bağlanan muhtarlar kendi idari biriminde kayıtlı vatandaşlara, yerleşim yeri belgesi,evlenme ehliyet belgesi,nüfus cüzdan örneği üretebilmekte ve nüfus cüzdanı talep belgesi düzenleyebilmektedirler.